Ringen April 2022

Mandag 4. kl. 20.00, spiseaften: Torsk.
Påmelding til Nils Alf (tel.907 69 211 eller e-post: najacobsen@gmail.com ) innen fredag
1. april. Baren er åpen fra kl. 18:00. Biljardkamper pågår i Ringen Open.

Hele programmet finner du her