Velkommen

Arve Hohner vant finalen  RO.

 

Styret i Ringen har avholdt første styremøte etter sommeren, og det var enighet i styret om at vi må prøve å få til aktiviteter i klubben igjen.

Arrangementer må selvfølgelig foregå på en trygg måte innenfor de gjeldende rammer med tanke på Corona-smitte. Det betyr at det må innføres tiltak og gjøres endringer i forhold til hvordan vi normalt gjennomfører våre arrangementer.

For biljardspill i kjelleren er det allerede innført spesielle regler da det har vært noe treningsaktivitet der i sommer. Kamper i serie og turnering har ikke vært avholdt etter at vi «stengte» huset.

De siste kampene i biljarden planlegges nå gjennomført i løpet av september. Det er svært begrenset antall som kan være i kjelleren samtidig, så det blir bare spillere og dommere som kan være til stede under kampene. Nils Alf vil kontakte de aktuelle spillere og dommere.

 

Onsdagstreff og filmkvelder vil det også være mulig å arrangere. Styret vil vurdere hva som må gjøres for å komme i gang med disse arrangementene på neste styremøte i september.

 

Hei alle Ringens medlemmer!

Det har blitt en lang, ufrivillig pause i aktivitetene på Ringen som startet da Corona-viruset spredte seg, strenge restriksjoner ble innført, og styret bestemte å stoppe all aktivitet på huset. Og jeg vet i øyeblikket ikke når vi er i gang igjen med normal virksomhet.

Etter hvert åpnet  vi for en begrenset aktivitet i biljarden, og noen har benyttet muligheten til å bruke køen. Det har vært bra både for spillerne, og at huset ikke har stått tomt hele tiden. Henrik (formann i huskomiteen) ser også innom huset med jevne mellomrom, det er også bra. Vi bør alle kaste et blikk på huset når vi er forbi og se om alt er normalt. Inngangsdøren ble oppdaget på «vid gap» en dag tidligere i sommer – åpne dører må vi unngå!

 

Selv om det er sommer og sol(?) begynner savnet av hyggelige kvelder på Ringen å melde seg. Normalt ville vi åpnet «sesongen» med torskaften første mandag i september – hvordan det blir i år er uvisst.

Styret vil holde møte ut i august og vurdere hvordan vi skal forholde oss til regelverket som da gjelder. Jeg kommer tilbake med info etter styremøtet.

 

Ønsker dere fortsatt god sommer! ?

 

Øivind

 

 

 

 

Brevik Selskapelige Forening "Ringen" har til formål å skaffe medlemmene selskapelig adspredelse og hygge.

I perioden september - april møtes vi hver første mandag i måneden til en nydelig torskemiddag.  Antrekket er selvsagt mørk dress !

I tillegg til har vi filmkvelder, kåseriaftener m.m.  Hver onsdag i "sesongen" er det formiddagstreff.

I kjelleren spilles det biljard hver mandag, ja kanskje hver dag for noen......

Så kjære medlemmer og venner i Porsgrunn og Skien dere er hjertelig velkomne til Ringen, og ta gjerne med en gjest. (meldes til formann)

 

Spørsmål eller innspill til nettsiden kontakt administrator