Styret

Trosvik Maritime | Om oss

Jan Brønsten ny formann på Ringen.

På en meget vellykket generalforsamling ble Jan Brønsten valg til ny formann.  Øystein Malmgren ble ny sekretær, mens Runar Ellingsen ble «sjef» for huskomiteen.

Under Styret finner du oversikt av hele styret og formenn i undergruppene.

Styret består av :

Formann                        : Jan Brønsten

Nestformann                 :  Nils Alf Jacobsen

Kasserer                        :  Morten Andresen

Sekretær                        :  Øystein Malmgren

Formann Biljarden        :  Stig Martens

Formann Kåseri/Fest    : Bjørn Ramberg

Formann Huskomitè     : Runar Ellingsen

 

Andre «formenn» som ikke er i styret:

Torskekomitè   formann    Leif A Haugen

Innkjøper                          Geir Aurstad