Styret

Styret består av :

Formann                        : Øivind Ødegaard

Nestformann                 :  Nils Alf Jacobsen

Kasserer                        :  Morten Andresen

Sekretær                        :  Geir Aurstad

Formann Biljarden        :  Stig Martens

Formann Kåseri/Fest    : Bjørn Ramberg

Formann Huskomitè     : Anton Smith

Oversikt over medlemmer i de respektive grupper finner du her